• VÅRT ERBJUDANDE

Technical Asset Management As a Service

Genom vårt datadrivna arbetssätt kan vi analysera fastigheten utifrån ett driftsperspektiv och föreslå en lösning som innebär kraftigt reducerade driftskostnader, bland annat genom att minska det felavhjälpande underhållet. De besparingar som då görs kopplade till den operativa verksamheten möjliggör sedan för nya investeringar i fastigheten, investeringar som ökar fastighetsvärdet. Dessa investeringar föreslås efter en analys baserad på data från Yieldlys processer, ytterligare fastighetsinformation och den tekniska domänkompetensen. Utkomsten av analyserna medför att Yeildly kan föreslå välgrundade och beprövade rekommendationer för hur fastigheten kan utvecklas för att nå ett högre fastighetsvärde samt förbättra sig kopplat till hållbarhetsmålen. Genom att ha tillgång till hela Rambolls nätverk av tekniska konsulter kan även Yieldly bistå med genomförandet av valda rekommendationer.

Drift & Underhåll

Inom Yieldly står Estate Logs för Drift & Underhåll. Estate Logs gör fastighetsförvaltning enklare genom att tidsoptimera de dagliga arbetsinsatserna. Samtidigt erbjuds smidig upphandling och tillsammans ger det fastighetsägare detaljerade insikter om tidsåtgång för arbetet som utförs.

Fastighetsägaren:
Som fastighetsägare får du transparent visualisering och rapportering från dina fastigheter.

Driftsoperatör:
Driftsoperatörer använder EstateLogs verktyg för genomförandet av det dagliga driftsarbetet.

Strategisk rådgivning

Inom Yieldly står Ramboll för den strategiska rådgivningen och den tekniska fastighetsförvaltningen. Genom att analysera data från fastigheterna kan Yieldly optimera fastighetsförvaltningen och samtidigt agera en strategisk rådgivare med utgångspunkt i faktsik fastighetsdata. 

1. Insamling

Vi samlar in information och fastighetsdata utifrån eran fastighets förutsättningar.

2. Överblick

Vi visualiserar informationen för att underlätta beslutsfattandet.

3. Analys

Den kombinerade informationen ger nya insikter och effektiviserar den dagliga driften och förvaltningen. Den ger även underlag för att leverera väl underbyggda rekommendationer för investeringar.

4. Ledning

Ni får en dedikerad teknisk fastighetsutvecklare som strategisk partner och tillgång till ett globalt nätverk av tekniska experter som arbetar för att maximera din fastighets prestanda och värde.

3. Analys

Den kombinerade informationen ger nya insikter och effektiviserar den dagliga driften och förvaltningen. Den ger även underlag för att leverera väl underbyggda rekommendationer för investeringar.

4. Ledning

Ni får en dedikerad teknisk fastighetsutvecklare som strategisk partner och tillgång till ett globalt nätverk av tekniska experter som arbetar för att maximera din fastighets prestanda och värde.

Optimerade processer

Yieldly hjälper dig att optimera kostnader för drift och förvaltning, förenkla processer och ökar effektiviteten från första dagen.

Öka fastighetens värde

Yieldly ger råd för att öka fastighetens värde baserat på datainsikter, djup teknisk expertis och förståelse för fastighetens skick. Detta omfattar både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar.

Reducera miljöpåverkan

Yieldly möjliggör för dig som fastighetsägare att minska de totala CO2-utsläppen, vilket är avgörande med hänsyn till ökade krav på hållbarhet och återrapportering.

Förverkliga strategiska ambitioner

Yieldly förverkligar ägarens strategiska ambitioner baserat på en långsiktig affärsplan och fokus som är i linje med ägarens mål och intentioner.

En text om Vanda-Caset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specfika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se

Drottninggatan 32
111 51 Stockholm
Sverige

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Genom att kombinera datadrivna insikter med omfattande teknisk kunskap erbjuder Yieldly ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att utveckla hållbara byggnader, minska kostnader på kort och lång sikt och öka långsiktigt fastighetsvärde. Yieldly är ett joint venture mellan Estate Logs, del av Hydda, och Ramboll. 

© Yieldly 2024