Building value that lasts.

Technical Asset Management – As a Service

OM YIELDLY

Yieldly erbjuder en komplett lösning för "teknisk fastighetsförvaltning – As a Service". Vi kombinerar omfattande teknisk kunskap med datadrivna insikter och erbjuder ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som främjar utvecklingen av hållbara byggnader, samtidigt som kostnader minskas och det övergripande värdet maximeras.

VÅR PROCESS

Reducera kostnader och skapa värde

HUR VI JOBBAR

Yieldly är er strategiska partner

Optimerade processer

Yieldly hjälper dig att optimera kostnader för drift och förvaltning, förenkla processer och ökar effektiviteten från första dagen.


Öka fastighetens värde

Yieldly ger råd för att öka fastighetens värde baserat på datainsikter, djup teknisk expertis och förståelse för fastighetens skick. Detta omfattar både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar.

Reducera miljöpåverkan

Yieldly möjliggör för dig som fastighetsägare att minska de totala CO2-utsläppen, vilket är avgörande med hänsyn till ökade krav på hållbarhet och återrapportering.

Förverkliga strategiska ambitioner

Yieldly förverkligar ägarens strategiska ambitioner baserat på en långsiktig affärsplan och fokus som är i linje med ägarens mål och intentioner.

Vi har ett innovativt tillvägagångssätt för fastighetsförvaltning som skapar värde redan från dag ett. Vi börjar med vår unika strategi, vilket är att optimera dagliga driftsaktiviteter, och sedan förbättrar vi varje byggnads tekniska prestanda. Utöver det tillför vi vår strategiska rådgivning som stöds av data och teknisk expertis.

- Anders Frölander, Head of Commercial, Yieldly

Vad våra kunder säger

Inom ramen för Brunswick Real Estates verksamhet har vi testat Yieldly i Vanda 3, en 63 000 kvadratmeter blandfastighet med datacenter, lagerlokaler och kontor. Vi är mycket nöjda med starten på samarbetet! Det är inspirerande att se vilka resultat som har uppnåtts på kort tid; bland annat har vi kunnat minska driftsentreprenörskostnaden med 50%.

- David Hävermark, Brunswick Real Estate

Test TestTest Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test

- Ahmed Larsson, Företag

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.

- Mary Jacobsson, Företag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

- Anders Johansson, Företag
  • Nyheter & Events

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specfika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se

Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Genom att kombinera datadrivna insikter med omfattande teknisk kunskap erbjuder Yieldly ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att utveckla hållbara byggnader, minska kostnader på kort och lång sikt och öka långsiktigt fastighetsvärde. Yieldly är ett joint venture mellan Estate Logs, del av Hydda, och Ramboll. 

© Yieldly 2023

Boka ett möte