• OM OSS

Kombinerar djup teknisk expertis med dataintelligens

Yieldly erbjuder en komplett lösning för "teknisk fastighetsförvaltning - as a Service" och tar sig an fastighetsförvaltning på ett helt nytt sätt. Vi kombinerar omfattande teknisk kunskap med datadrivna insikter och erbjuder ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som främjar utvecklingen av hållbara byggnader, samtidigt som kostnader minskas och det övergripande värdet maximeras.

Yieldly är ett joint venture mellan Ramboll och Hyddas portföljbolag Estste Logs. Estate Logs har under de senaste åren samlat data och byggt upp intelligens baserat på driftsåtgärder från hundratals fastigheter. Kombinationen av datainsikter från Estate Logs, ytterligare fastighetsinformation och Rambolls djupa tekniska kompetens gör att Yieldly både kan göra optimeringar i fastigheten på kort sikt samt planera och utföra långsiktigt värdeskapande investeringar och underhåll.

Yieldly blir din strategiska rådgivare och ger dig som fastighetsägare viktiga insikter vilket gör att dina fastigheter kan förvaltas och utvecklas mer proaktivt och kostnadseffektivt.

Många år av gemensam erfarenhet

Bakom Yieldly står Estate Logs och Ramboll, med teamet för teknisk och kommersiell fastighetsförvaltning i spetsen. Teamet består av erfarna fastighetsutvecklare som är redo att bli er partner för att era fastigheter ska uppnå sin fulla potential. Teamet har tillgång till Rambolls organisation och tillsammans med Estate logs som är motorn för effektiv drift av fastigheterna har vi verktygen och kunskapen som sträcker sig från driften av en fastighet till analys, planering och genomförande av strategiska satsningar som kan öka fastighetens driftsnetto, bidra till kraftigt reducerade driftskostnader, minska det felavhjälpande underhållet samt minska energikonsumptionen.

Vi har ett innovativt tillvägagångssätt för fastighetsförvaltning som skapar värde redan från dag ett. Vi börjar med vår unika strategi, vilket är att optimera dagliga driftsaktiviteter, och sedan förbättrar vi varje byggnads tekniska prestanda. Utöver det tillför vi vår strategiska rådgivning som stöds av data och teknisk expertis.

– Anders Frölander, Head of Commercial, Yieldly

Vad våra kunder tycker om oss

  • Nyheter & Events

Kontakta oss

Kontakta oss för att prata med en expert! Vi är alltid intresserade av förstå era specfika behov och att dela våra insikter.

På vårt första möte tar vi reda på om och hur vi kan hjälpa er. Därifrån tar vi fram en specifik plan för er, som vi sedan genomför – tillsammans!
contact@yieldly.se

Drottninggatan 32
111 51 Stockholm
Sverige

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Genom att kombinera datadrivna insikter med omfattande teknisk kunskap erbjuder Yieldly ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att utveckla hållbara byggnader, minska kostnader på kort och lång sikt och öka långsiktigt fastighetsvärde. Yieldly är ett joint venture mellan Estate Logs, del av Hydda, och Ramboll. 

© Yieldly 2024