Inom ramen för Brunswick Real Estates verksamhet har vi testat Yieldly i Vanda 3, en 63 000 kvadratmeter blandfastighet med datacenter, lagerlokaler och kontor. Vi är mycket nöjda med starten på samarbetet! Det är inspirerande att se vilka resultat som har uppnåtts på kort tid; bland annat har vi kunnat minska driftsentreprenörskostnaden med 50%.

Drottninggatan 32
111 51 Stockholm
Sverige

Yieldly erbjuder en komplett lösning för teknisk fastighetsförvaltning. Genom att kombinera datadrivna insikter med omfattande teknisk kunskap erbjuder Yieldly ett nytt, innovativt tillvägagångssätt som bidrar till att utveckla hållbara byggnader, minska kostnader på kort och lång sikt och öka långsiktigt fastighetsvärde. Yieldly är ett joint venture mellan Estate Logs, del av Hydda, och Ramboll. 

© Yieldly 2023